Ахборот бюллетенлари

545
Распечатать
18 Июл 2022

ГРИПП ва ЎРИ БЎЙИЧА ХАФТАЛИК МИЛЛИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2022 йил 26 хафтаси (27.06.22 - 03.07.22)

Резюме
Грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) тўғрисидаги ҳафталик миллий бюллетенда 2022
йилнинг 26-ҳафтасида республика бўйича ҳамда Тошкент шаҳар таянч пунктларида грипп, ЎРВИ ва
уларнинг оғир турлари, шунингдек, ўткир зотилжам касаллиги бўйича эпидемик вазият ёритилган.
Бюллетенда, юқоридаги инфекциялар бўйича турли ёшдаги аҳоли гуруҳлари орасида касалланиш
кўрсаткичлари ҳамда беморлардан олинган лаборатория текширувлари натижалари ёритилиб берилган.
Кунлик назорат
2022 йил июнь ойида грипп касаллиги бўйича эпидемиологик вазият, 2021 йилнинг июнь ойига нисбатан
касаллик кўрсаткичлари 46,8%га пасайганлиги билан тавсифланади. Шу билан бирга ўткир респиратор
вирусли инфекциялар билан касалланиш 30,8%га, ўткир зотилжам билан касалланиш 1,7 мартага
кўпайган.
2022 йил июнь ойида грипп энг юқори кўрсаткичлари Тошкент шаҳри,Тошкент ва Фарғона вилоятларида
рўйхатга олинган.
ЎРВИ касаллигининг энг юқори кўрсаткичлари Тошкент шаҳри, Тошкент вилоятида ва Қорақалпоғистон
Республикасида рўйхатга олинган.
Ўткир зотилжам касалликларининг энг юқори кўрсаткичлари Тошкент шаҳри рўйхатга олинган.
Грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекция (ЎРВИ)ларнинг мавсумий кўтарилиш даврида (2021 йилнинг
40 ҳафтаси) Ўзбекистон республикасининг барча ҳудудларида грипп фаоллиги пастлигича қолди.
Мавсум бошидан гриппга текширилган намуналарнинг 6,1%да A/H3N2 грипп вирусига мусбат натижалар
аниқланди.
1-расм. 2021/22 ва 2020/21 мавсумлардаги ГЎК кўрсаткичи 10 000 ахолига нисбатан

Хафталар

  2020/21          2021/22


Республика аҳолиси ўртасида гриппга ўхшаш касалликлар 2022 йилнинг 26 ҳафтасида 2022 йилнинг 25
ҳафтасига нисбатан бир хил кўрсаткичда рўйхатга олинган, 2021 йилнинг 26 ҳафтасига нисбатан 46,8%га
купайган.
Тошкент шаҳри гриппга ўхшаш касалликлар алоҳида ҳолатлари қайд этилган.


2-расм. 2021/22 ва 2020/21 мавсумлардаги ЎРИ кўрсаткичи 10000 ахолига нисбатан

Хафталар

2021/22         2020/21


2022 йилнинг 26 ҳафтасида республика аҳолиси ўртасида ЎРВИ касалликлари 2022 йилнинг 25 ҳафтасига
нисбатан 8,2%га купайган, 2021 йилнинг 26 ҳафтасига нисбатан 53,8%га кўпайган.
Жорий ҳафтада ЎРВИ бўйича энг юқори кўрсаткичлар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида рўйхатга
олинди.
2022 йилнинг 26 ҳафтасида ЎРВИ касаллиги кўрсаткичлари эпидемик бўсағадан 5,4%га паст бўлди.


3-расм. 2021/22 ва 2021/22 мавсумларда зотилжам кўрсаткичи 10 000 ахолига нисбатан

Хафталар


2021/22       2020/21

2022 йилнинг 26 ҳафтасида ўткир зотилжам касаллиги 2022 йилнинг 25 ҳафтасига нисбатан 1,2%га
камайган, ўтган йилнинг 26 ҳафтасига нисбатан 37,7%га кўпайган.
Энг юқори кўрсаткичлар Тошкент шаҳри ва Қорақалпоғистон Республикасида қайд этилди.


ГЎК бўйича назорат

Гриппга ўхшаш касалликлар ҳолатини стандарт аниқлаш (БЖССТ-2014йил):
Ўткир респиратор инфекцияларнинг қуйидаги белги билан намоён бўлганда:
- кўрик вақтида ёки анамнезида тана ҳароратини 38С дан юқори бўлиши;
- йўтал;
- касаллик бошлангандан 10 кун давомида.
Жорий йилнинг 26 ҳафтасида ГЎК билан касалланишнинг 15-29 ёшлилар гуруҳида ўсиши кузатилди.
Бошқа ёш гуруҳларида касалланиш даражаси ўтган ҳафта билан бир хил даражада қайд этилган.
65 ёш ва ундан катталар орасида ГЎК билан касалланиш рўйхатга олинмади.

4-расм. 2021/22 йиллар мавсумидаги ГЎК кўрсаткичи 100 000 ахолига нисбатан.

0 - 4   5 - 14


15 - 29   30 - 64


65+   Жами


Ўткир респиратор инфекцияси холатларининг стандарт аниқланиши (ОРИ, ECDC/ВОЗ):
- ўткир бошланиш. Охирги 10 кун давомида қуйидаги респиратор касаллик белгиларининг
биттасини рўйхатга олиниши кузатилади:
- йўтал;
- томоқда оғриқ;
- хансираш;
- бурун битиши / ринит;
- шунингдек, инфекция сабабли юзага келганлиги хақидаги клиник хулоса.
2022 йилниниг ушбу хафтасида нисбатан 2022 йилнинг утган хафтасига 0-4 ёшлилар гуруҳида
касалликни ўсиши кузатилди. Касаллик 5-14 ёш ва 15-29 ёш гуруҳида ЎРВИ билан касалланиш
рўйхатга пасайиши кузатилди.
Касаллик 30-64 ёш ва 65 ёш ва ундан катта ёшдаги гуруҳларда бир хил даражада қайд этилган.

5-расм. 2021/22 йиллар мавсумидаги ЎРИ кўрсаткичи 100 000 ахолига нисбатан.

0 - 4   5 - 14


15 - 29   30 - 64


65+   Жами
6-расм. ГЎКда грипп мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

   H1pdm09                                  H3

    B                                              A (не субтип.)


2021 йилнинг 26 хафтасида ГЎК бўйича дозорли назорат доирасида ўтказилган гриппга текширувларда
мусбат натижа аниқланмаган.
Мавсум бошидан гриппга лаборатор тахлилларнинг 6,1%да грипп вирусига мусбат натижа аниқланган.
Мусбат натижаларнинг 83,3%да грипп A/H3N2, ва 16,7%да грипп В аниқланган.

7-расм. ГЎКда ЎРВИ мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

  Парагрипп     Аденовирус     РС-вирус     Риновирус     Коронавирус     Метапневмовирус     Бокавирус


2022 йил 26 хафтасида ГЎК бўйича дозорли назорат доирасида ўтказилган ЎРВИга текшириш учун
олинган лаборатор тахлилларда мусбат натижа аниқланмаган.
Мавсум бошидан ГЎК холатларининг 32,3%да ЎРВИ аниқланди. Жами ЎРВИда мусбат натижаларнинг
43,7%да риновирусларга, 21,9%да респиратор-синтициал вирусларга, 15,6%да аденовирусларга, 9,4%дан
мавсумий коронавирусларга ва парагрипп вирусларига тўғри келди.

8-расм. ГЎКда SARS-CoV-2 мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

    SARS-CoV-2 (+)

2022 йилнинг 8 хафтасидан 26 ҳафтасигача аниқланган ГЎК холатларидан олинган клиник намуналарни
SARS-CoV-2 янги коронавирусига лаборатор текширувларда мусбат натижалар аниқланмаган.
Мавсум бошидан ГЎК холатларидан олинган клиник намуналарининг SARS-CoV-2 янги коронавирусига
мусбат натижалар 7,1%да аниқланган.

ОЎРИ бўйича назорат

Оғир ўткир респиратор инфекция холатини стандарт тушунчаси.
(ОЎРИ, ВОЗ-2014г.):
- охирги 10 кун давомида бошланган ўткир респиратор касаллик ва қуйидаги белгилар билан
кузатилади:
- анамнезда ёки кўрик вақтида тана ҳароратининг > 38C бўлиши;
- йўтал;
- касалхонага ёткизилиш зарурияти.
- шунингдек, кўрик вақтида хансираш ёки нафас олишнинг қийинлашишига аҳамият берилиши лозим.
2022 йилниниг ушбу хафтасида утган хафтага нисбатан 15-29 ёшлилар гуруҳида касалликни ўсиши
кузатилди. 0-4 ёш ва 5-14 ёш гуруҳларида ОЎРИ билан касалланиши пасайиши кузатилди.
30-64 ёшлилар гуруҳида ОЎРИ билан касалланиш утган ҳафта билан бир хил даражада қайд этилган.
65 ёш ва ундан катталар гуруҳида ОЎРИ билан касалланиш рўйхатга олинмади.

9-расм. 2021/22 йиллар мавсумидаги ОЎРИ кўрсаткичи 100 000 ахолига нисбатан.

0 - 4   5 - 14


15 - 29   30 - 6410-расм. ОЎРИда грипп мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

   H1pdm09                                  H3

    B                                              A (не субтип.)


2022 йил 26 ҳафтасида грипп ва бошқа ЎРВИ устидан назорат доирасида ОЎРИ билан касалланган
беморлардан грипп вирусига мусбат натижалари аниқланмади.
Мавсум бошидан гриппга текширилган намуналарнинг 10,4%да грипп вирусига мусбат натижалар
аниқланди. Мусбат натижаларнинг 73,2%да A/H3N2 грипп вирусига, 26,8%да В грипп вирусига тўғри
келди.

11-расм. ОЎРИда ЎРВИ мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

  Парагрипп     Аденовирус     РС-вирус     Риновирус     Коронавирус     Метапневмовирус     Бокавирус


2022 йилнинг 26 ҳафтасида ЎРВИга лаборатор текширувларда ОЎРИ холатларининг мусбат натижалар
50,0%да аниқланди. Мусбат натижаларнинг 33,3%дан аденовирусларга, бокавирусларга ва парагрипп
вирусларига тўғри келди.
Мавсум бошидан ЎРВИга лаборатор текширувларда ОЎРИ холатларининг 53,7%да мусбат натижалар
аниқланди. Мусбат натижаларнинг 31,6%да респиратор-синтициал вирусларга, 27,4%да риновирусларга,
17,9%да аденовирусларга, 15,1%да парагрипп вирусларига, 5,2%да мавсумий коронавирусга, 2,8%да
бокавирусларга тўғри келди.

12-расм. ОЎРИда SARS-CoV-2 мониторинг натижалари мавсум 2021/22 йиллар.

    SARS-CoV-2 (+)

2022 йил 26 ҳафтасида ОЎРИ ҳолатларининг клиник намуналарини лаборатор текширувларда янги SARSCoV-
2 коронавируси аниқланмади.
Мавсум бошидан SARS-CoV-2 коронавирусига текширилган ОЎРИ ҳолатларидан олинган клиник
намуналарининг 5,1%да мусбат натижа аниқланди.


545
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech