Низомлар

2196
Распечатать
17 Мар 2021

Идоравий статистика ҳисоботи

 

Соғлиқни сақлаш вазирининг

2020 йил    25    -   декабрдаги

                                                                                                 352 -   сонли буйруғига

                                                                                                                                      илова

 

 

 

ИДОРАВИЙ СТАТИСТИКА  ҲИСОБОТИ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 

 

Тақдим этадилар

Представляют

Тақдим этиш

муддати

Сроки 

представления

 

18-SSV shakli

 

Туман (шаҳар) тиббиёт бирлашмаси бош терапевти;

   

Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, вилоятлар соғлиқни сақлаш бошқармалари ва Тошкент шаҳар соғлиқни сақлаш Бош бошқармасининг бош терапевти;

 

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб- қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази;

 

 

Главные терапевты  Медицинских объединений районов (городов)  

 

Главные терапевты Министерства Здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлений здравоохранением областей и Главного управления здравоохранения города Ташкента;

 

Центр поддержки здорового образа жизни и  повышения физической активности населения Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан;

 

 

 

5 январдан кечиктирмай

 

 

Йилда икки марта                     (1 июль  ва 1 январь ҳолатига)

 

 

 

 

 

1 февралдан

кечиктирмай

 

 

 

 

не позднее

5 января

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее

1 февраля

 

 

Махфийлик ахборот олувчи томонидан кафолатланади

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

 

 

 

Ҳисобот топширувчи

субъект номи

Наименование отчитывающегося субъекта

 

хос рақамлар

коды

 

КТУТ     (ОКПО)

Почта манзили

Почтовый адрес

 

СТИР     (ИНН)

 

 

АҲОЛИ ОРАСИДА ЮҚУМЛИ БЎЛМАГАН КАСАЛЛИКЛАР ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ ҲОЛАТИ   20___ йил

 

..........................   за   20___ год


1-бўлим. Аҳолининг антропометрик ўлчовлари ва овқатланиш характери

 

Кўрсаткичлар номи

 

Сатр хос рақами

 

Кўрикдан ўтиши лозим

Кўрикдан ўтганлар

Кўрилганлардан хавф омиллари аниқланганлар

Шундан  буй вазн индекси (БВИ)  кўрсаткичи

18,5 гача

18,5-24,9

25-29,9

30-39,9

40 ва катта

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

жами

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

18 -39 ёш

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ва ундан юқори ёшлар

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсаткичлар номи

 

Сатр хос рақами

 

Шундан овқатланиш характери

Мева сабзавотларни меъёрдан кам истеъмол қиладиганлар

Ширинликларни сурункали истеъмол қилиши

Ёғли овқатларни сурункали истеъмол қилиши

Тузли овқатларни сурункали истеъмол қилиши

сони

%

сони

%

сони

%

сони

%

А

Б

9

10

11

12

13

14

15

16

жами

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

18 -39 ёш

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ва ундан юқори ёшлар

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсаткичлар номи

 

Сатр хос рақами

 

Шундан жисмоний фаоллик ҳолати ва зарарли одатларга тобелиги

Касби бўйича

жисмоний фаол

Жисмоний нофаол

Тамаки истеъмол қилади

 Алкоголь маҳсулотларини суистеъмол қилади

сони

%

сони

%

сони

%

сони

%

А

Б

17

18

19

20

21

22

23

24

жами

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

18 -39 ёш

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ва ундан юқори ёшлар

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ўзбекистон Республикаси ССВнинг 2020 йил 25 декабрдаги                                                        “ Ўзбекистон  Республикаси Соғлиқни сақлаш  вазирлиги  тизимида  юритилаётган  идоравий  статистика ҳисоботларини   мақбуллаштириш ҳақида”ги   № 352-сонли буйруғида  тасдиқланган  18 -SSV ҳисобот шаклини тўлдириш  бўйича

ЙЎРИҚНОМАСИ

      Республика, вилоят, туман(шаҳар) миқёсидаги  бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасаларида 40 ва ундан катта ёшдаги аҳоли орасида юқумли бўлмаган касалликлар хавф омилларини аниқланиши бўйича олиб борилган амалий ишлари юзасидан  1 июль ва 1 январь ҳолатига  топшириладиган  ҳисобот  шакли ҳисобланади.

     Ҳисоботда раҳбар  имзоси, муҳр қўйилган  бўлиши,  хатосиз,  ўчирилмасдан  ва тўлиқ тўлдирилган ҳолда  бўлиши лозим. Ҳисоботдаги барча ўзгартиришлар  имзо билан тасдиқланиши лозим, бир вақтнинг ўзидаги  бир-бирига тўғри  келмаган  кўрсаткичларга ёзма  изоҳ  берилиши зарур.

     Ушбу ҳисобот жадвалида  А- қатор 1дан - 24 гача устундан,  Б – устун- 1.0;  1.1;   1.2  қаторлардан иборат.

1-устун – 6 ой давомида  кўрикдан   ўтиши  лозим бўлган  контингент  сони қўйилади;

 2-устун -  кўрикдан ўтганлар сони қўйилади (4-5-6-7-8- устунлар йиғиндиси 2-устундаги сонга тенг  бўлиши  керак) ;

 3-устун -  кўрилганлардан  хавф  омили аниқланганлар сони (изоҳ- 4-5-17 устунлардан  ташқари  қолган барча  устунлардан  биттаси ёки  бир нечтасида аниқланса   ҳам,   хавфли омиллар  аниқланган  битта  одам сони бўлиб  ҳисобланади );

4  устунга -   бўй/вазн индекси  кўрсаткичи 18,5 гача бўлганлар сони

5  устунга -   бўй/вазн индекси  кўрсаткичи 18,5-24,9 гача бўлганлар сони

6  устунга -   бўй/вазн индекси  кўрсаткичи 25-29,9 гача бўлганлар сони

7  устунга -   бўй/вазн индекси  кўрсаткичи 30-39,9 гача бўлганлар сони

8  устунга -   бўй/вазн индекси  кўрсаткичи 40 ва ундан  катта  бўлганлар сони

9- устун – мева, сабзавотларни меъёридан кам  истеъмол  қиладиганлар  сони

10-устун -– мева, сабзавотларни меъёридан кам  истеъмол  қиладиганлар  фоизи  туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

11-устун -   ширинликларни сурункали истеъмол  қиладиганлар  сони туширилади.

12-устун - ширинликларни сурункали истеъмол  қиладиганлар фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

13-устун -   ёғли  овқатларни  сурункали истеъмол қиладиганлар  сони

14-устун - ёғли  овқатларни  сурункали истеъмол қиладиганлар  фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

15-устун -   тузли  овқатларни  сурункали истеъмол қиладиганлар  сони

16-устун - -  тузли  овқатларни  сурункали истеъмол қиладиганлар  фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

17-устун -  касби бўйича  жисмоний  фаол одамлар  сони туширилади.

18 устунга-  -  касби бўйича  жисмоний  фаол одамлар фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

19-устун -   жисмоний  нофаол одамлар  сони туширилади.

20 устунга-  -    жисмоний  нофаол одамлар фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

21-устун -   тамаки истеъмол қиладиганлар  сони туширилади.

22 устунга-  -    тамаки истеъмол қиладиганлар  фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

23-устун -   алкоголь маҳсулотларини  суистеъмол қиладиганлар  сони туширилади.

24 устунга-  алкоголь маҳсулотларини  суистеъмол қиладиганлар  фоизи туширилади (фоиз -2-устундаги кўрикдан  ўтганлар  сонига  нисбатан чиқарилади)

18 - SSV ҳисобот шаклида   17-19 устунларидаги сонлар йиғиндиси  2-устундаги кўрикдан ўтганлар сонидан кўпайиб кетмаслиги керак. 2 устундан кам ёки тенг бўлиши керак. Агарда тенг бўлса унда жисмоний фаол одамлар йўқ деганди билдиради. (17-19 устунларидаги сонлар йиғиндисини  2-устундаги кўрикдан ўтганлар сонидан айирганда жисмоний фаол одамлар сонини аниқлаш мумкин).

9-11-13-15-21-23 устунлардаги хар бир сонлар, 2-устундаги сондан ошиб кетмаслиги керак.

 

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   6-7-8-устунлардаги сон, № 246 буйруқ  6  иловаси  3 – устундаги   6  ойлик  жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   9-устунидаги сон,   № 246 буйруқ  6  иловаси  6-устунидаги   6  ойлик   жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   11-устунидаги сон,  № 246 буйруқ  6  иловаси  7-устундаги  6  ойлик жамланма сонга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   13-устундаги сон , № 246 буйруқ  6  иловаси  8-устунидаги   6  ойлик жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   15-устундаги сон, № 246 буйруқ  6  иловаси  9-устунидаги   6  ойлик жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   17-устундаги сон , № 246 буйруқ  6  иловаси  11-устунидаги   6  ойлик жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   19-устундаги сон , № 246 буйруқ  6  иловаси  12-устунидаги   6  ойлик   жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   21-устундаги сон ,  № 246 буйруқ  6  иловаси  13-устунидаги   6  ойлик   жамлама сонларга  тенг бўлиши  керак.

18 - SSV 6 ойлик ҳисобот шакли   23-устундаги сон, № 246 буйруқ  6  иловаси  14-устунидаги   6  ойлик   жамланма сонларга  тенг бўлиши  керак.

 

               

 


18-SSV shakli
2196
Распечатать
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech